ORTAOKUL
SINIFLAR / ORTAOKUL

Çağımızda eğitim ve psikoloji alanındaki gelişmelerle birlikte öğrencilerin neler yapabildiğinden daha çok neler yapabileceği düşüncesi, beraberinde bu düşünceyi karşılayabilecek yöntemleri geliştirmiştir.

Her yaşta ciddi olarak ele alınması gereken bir süreç olarak kabul gören bu düşünce, bireyin keşfedebilmesi, araştırma yapabilmesi, problem çözebilmesi, gerçekleri gözlemleyip tanımlayabilmesi, bilimsel süreç ve ilkelerini kullanabilmesidir.

Ortaokulumuzdaki öğretim programı Çoklu Zeka Kuramı  Tabanlı Etkin Öğrenme yaklaşımını esas alır. Esnekliğe, yaratıcılığa ve öğrenci gereksinimlerine önem veren çoklu zeka uygulamaları,  kişisel ve çeşitlendirilmiş öğrenme deneyimi, farklı zeka türlerinde bilişsel düzeyde ilişki kurabilme, üst bilişsel anlayış ve ders çalışma teknikleri ile her öğrencimize kendi ilgi, potansiyeli ve zekasını geliştirebilme imkanı sağlar. Bu bağlamda öğretmenlerden sınıfta “öğreten” olmak yerine “öğrenmeyi kolaylaştıran” “öğrenmeyi yönlendiren” olmaları beklenmektedir.

Öğretmenin temel rolü öğrenme-öğretme ortamını düzenlemek, etkinliklerde öğrencilerimize “rehberlik” etmektir.“Öğrenciye göre”  ve yapılandırmacı sınıf modelinin esas alındığı atölyelerimizde öğrencilerimiz deneysel bulguları gözlemleyerek, yaparak ve yaşayarak, eğitim-öğretim faaliyetlerini günlük hayatla ilişkilendirerek interaktif öğrenme ortamlarında özgür, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirme olanağına sahip olurlar.