REHBERLİK
PROGRAMLAR / REHBERLİK

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

Rehberlik; bireylere mutlu ve üretken insanlar olabilmeleri için gerekli niteliklere ulaşmaları amacıyla, uzman kişilerce yapılan yardımları içeren bir süreç. Bu süreç içerisinde verilen rehberlik hizmetlerinin başarıya ulaşabilmesi için Dehalar Koleji   Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi aşağıdaki ilkeleri benimsiyor.

İlkelerimiz

 • Gizlilik
 • İşbirliği
 • Süreklilik
 • Güven
 • Gönüllülük
 • Kişi haklarına saygı
 • Bireysel farklılıklara saygı 

Dehalar  Koleji  Rehberlik Birimi, öğrencilerimizin yaş farklarının yanı sıra ilgi yetenek ve akademik gelişimlerini de göz önüne alarak, çalışmalar yapmayı hedefliyor

 

 

AMACIMIZ

Öğrencilerimizin;

 • Kendilerini tanıması,
 • İlgi ve yeteneklerinin farkına varması,
 • İlgi ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirmesi,
 • Bilişsel, sosyal ve duygusal açıdan sağlıklı birer birey olması,
 • İletişim kurma ve sorun çözme becerilerini geliştirmesidir. 
   

Dehalar  Koleji olarak, rehberlik ve psikolojik danışma çalışmaları ile öğrencilerin sorumluluk sahibi, özgüveni yüksek, yaratıcı, özgür düşünebilen, bilgiyi kullanabilen, yeni koşullara ve değişimlere ayak uydurabilen ve sorunlar karşısında çözüm üretebilen yeterliliğe ulaşmasını hedefliyoruz.  Bu anlamda sadece öğrenciler ile çalışmalar yapmaktan ziyade öğretmenleri ve velileri de içine alan bir yaklaşımı benimsiyoruz. Çünkü bir öğrencinin eğitimi ve psiko-sosyal gelişimi en etkili olarak öğrenci-danışman öğretmen-veli-psikolojik danışman işbirliği ile sağlanabileceğini düşünüyoruz.

 

 

Öğrencilere Yönelik Hizmetlerimiz:

 

·         Okula yeni başlayan öğrencilere PDR Koordinatörlüğü çalışma alanları ve ilkelerinin tanıtılması, uyum güçlüğü çeken öğrencilere okula alıştırma faaliyetleri düzenlenmesi.

·         Öğrencileri çok boyutlu tanımak amacıyla, öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun formların ve envanterlerin uygulanması.

·         Wısc-R zeka testi sonuçlarına yönelik özel etüd grupları belirlenmesi ve takibinin sağlanması

·         Öğrencilerin kendilerini ve meslek alanlarını tanımalarına yönelik çeşitli test ve envanterlerin uygulanması.

·         Meslek alanları ve Liseye giriş sistemine ilişkin öğrencilerin bilgilendirilmesi; bu amaçla lise ve meslek tanıtımları Kariyer planlama konusunda bireysel ve grup görüşmelerinin yapılması.

·         Bireysel ve/veya grupla psikolojik danışmaların yapılması.

·         “Madde Kullanımı ve Bağımlılığı”, “Öfke Kontrolü”, “İletişim Becerileri”, “Ergenlik Dönemi Özellikleri”, “Siber Zorbalık”, gibi konularda bilgilendirme çalışmalarının yapılması.

·         Bilgilendirme amaçlı kitap, kitapçık ve broşür hazırlanması.

·         Oyun Terapi Destegi

 

Velilere Yönelik Hizmetlerimiz: 

 

Öğrencilerle yapılan tüm çalışmalar kapsamında velilerimizle işbirliğine önem verilmektedir. Bu doğrultuda;

·         Öğrencilerle ilgili görüşmeler yapılması.

·         Ana-Baba Okulu (8 haftalık bir eğitim sertifikalı )

·         Ergenlik ve gelişim dönemi özellikleri, aile içi iletişim, sınırlar, sınav kaygısı ile başa çıkma gibi konularda seminer ve konferansların düzenlenmesi.

·         Bilgilendirici kitap, kitapçık ve broşürlerin hazırlanması.

·         3 aylık periodlarla Biblioterapi

Öğretmenlere Yönelik Hizmetlerimiz:

·         Sınıflarda yapılacak rehberlik çalışmalarına ilişkin bilgilerin bulunduğu dosyaların hazırlanması, bu çalışmalara ilişkin bilgi paylaşımı için toplantılar yapılması.

·         Akademik ve/veya psikolojik destek ihtiyacı olan öğrencilere gerekli desteğin sağlanabilmesi için işbirliği yapılması.

·         Bilgilendirme çalışmaları yapılması, eğitimlerin düzenlenmesi (Liseye giriş sistemi, vb. konularda).

·         Gerekli dokümanların (broşür, Liselere ilişkin dokümanlar, vb.) sağlanması. 

Dehalar   Koleji Rehberlik Servisi