REHBERLİK
PROGRAMLAR / REHBERLİK

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

Rehber öğretmenin ofisinde oturup sadece lise, üniversite tercihlerini yaptığı, derslerinde zorlanan bir öğrenci için çalışma programı hazırladığı veya bir krizin çıkmasını beklediği günler geride kaldı. Günümüz okul danışmanları eğitim ekibinin hayati üyeleridir. Akademik başarı, sosyal, duygusal ve bilişsel gelişim alanlarında tüm öğrencilere yardımcı olurlar ve bugünün öğrencilerinin yarının üretken, iyi uyum sağlamış yetişkinleri olmalarına katkıda bulunurlar. 

Dehalar Koleji   Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık Birimi aşağıdaki ilkeleri benimsiyor;

 • Gizlilik
 • İşbirliği
 • Süreklilik
 • Güven
 • Gönüllülük
 • Kişi haklarına saygı
 • Bireysel farklılıklara say

AMACIMIZ

 • Öğrencilerimizin;
 • Kendilerini tanıması,
 • İlgi ve yeteneklerinin farkına varması,
 • İlgi ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirmesi,
 • Bilişsel, sosyal ve duygusal açıdan sağlıklı birer birey olması,
 • İletişim kurma ve sorun çözme becerilerini geliştirmesidir. 
 
Öğrencilerin sorumluluk sahibi, özgüveni yüksek, yaratıcı, özgür düşünebilen, bilgiyi kullanabilen, yeni koşullara ve değişimlere ayak uydurabilen ve sorunlar karşısında çözüm üretebilen yeterliliğe ulaşmasını hedefliyoruz. 

Öğrencilere Yönelik Hizmetlerimiz:
 
 • Okula yeni başlayan öğrencilere PDR Koordinatörlüğü çalışma alanları ve ilkelerinin tanıtılması, uyum güçlüğü çeken öğrencilere okula alıştırma faaliyetleri düzenlenmesi.
 • Öğrencileri çok boyutlu tanımak amacıyla, öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun envanterlerin uygulanması.
 • Öğrencilerin kendilerini ve meslek alanlarını tanımalarına yönelik çeşitli test ve envanterlerin uygulanması.
 • Meslek alanları ve Liseye giriş sistemine ilişkin öğrencilerin bilgilendirilmesi; bu amaçla lise ve meslek tanıtımları Kariyer planlama konusunda bireysel ve grup görüşmelerinin yapılması.
 • Bireysel ve/veya grupla psikolojik danışmaların yapılması.
 • “Madde Kullanımı ve Bağımlılığı”, “Öfke Kontrolü”, “İletişim Becerileri”, “Ergenlik Dönemi Özellikleri”, “Siber Zorbalık”, gibi konularda bilgilendirme çalışmalarının yapılması.
 • Bilgilendirme amaçlı kitap, kitapçık ve broşür hazırlanması.

Velilere Yönelik Hizmetlerimiz: 
 
Öğrencilerle yapılan tüm çalışmalar kapsamında velilerimizle işbirliğine önem verilmektedir. Bu doğrultuda;
 • Öğrencilerle ilgili görüşmeler yapılması.
 • Ana-Baba Okulu (8 haftalık bir eğitim sertifikalı )
 • Ergenlik ve gelişim dönemi özellikleri, aile içi iletişim, sınırlar, sınav kaygısı ile başa çıkma gibi konularda seminer ve konferansların düzenlenmesi.
 • Bilgilendirici kitap, kitapçık ve broşürlerin hazırlanması.

Öğretmenlere Yönelik Hizmetlerimiz:
 • Sınıflarda yapılacak rehberlik çalışmalarına ilişkin bilgilerin bulunduğu dosyaların hazırlanması, bu çalışmalara ilişkin bilgi paylaşımı için toplantılar yapılması.
 • Akademik ve/veya psikolojik destek ihtiyacı olan öğrencilere gerekli desteğin sağlanabilmesi için işbirliği yapılması.
 • Bilgilendirme çalışmaları yapılması, eğitimlerin düzenlenmesi (Liseye giriş sistemi, vb. konularda).
 • Gerekli dokümanların (broşür, Liselere ilişkin dokümanlar, vb.) sağlanması.