İLKOKUL
SINIFLAR / İLKOKUL

“Başarısız çocuk yoktur, her çocuğun kendini bulabileceği, keşfedebileceği ve çağımız dünyasında söz sahibi bireyler olabileceği her türlü bilgi ve beceriyi öğrenebileceği mutlaka bir yol vardır.” Anlayışıyla 2015 yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan Dehalar Koleji ailesi olarak amacımız; Türk Milli Eğitimin Sistemi’ nin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, temel bilgi ve becerilere sahip, eleştirel düşünebilen, etkili iletişim kurabilen ve yaratıcı bireyler yetiştirmektir.

Gerek ulusal, gerek küresel alanda söz sahibi bireyler olabilmenin ilk adımı olan ilkokul çağının sadece öğretim değil, aynı zamanda bilim, sevgi ve hoşgörü ilkelerini kendine temel alan eğitim faaliyetlerinin de işe koşulmasıyla mümkün olabileceğinin farkında olan okulumuz, çocuklarımıza kendi öğrenme özelliklerine, zeka türlerine ve ilgi alanlarına yönelik öğrenme ortamları sunmaktadır.
Okulumuzun ortaokul anlayışı öğrenciyi ve öğrenmeyi merkeze alarak, çocuklara kendini geliştirme, farklı bakış açılarak kazanarak yeni ufuklar edinme ve kendi ilgi ve yeteneklerini keşfetme olanağı,  sunmaktadır.

Öğrenci Koçluk Sistemi ve Liselere Giriş Sınavı (LGS)

Bir butik okul olmanın avantajı olarak her öğrencimizin akademik ve sosyal gelişimleri çağımızın rekabetçi ortamının gereklilikleri gereği, sorumlu oldukları öğrencilerle sürekli etkileşim içinde olan öğrenci koçları tarafından birebir takip edilmektedir. Buna ek olarak sınav grubu öğrencilerimize haftalık ve aylık, Türkiye geneli ya da ilçe geneli deneme sınavları uygulanmakta, elde edilen sonuçlara yönelik gerekli durumlarda birebir masa başı çalışmalar yapılmaktadır. 

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Yabancı bir dili öğrenmede yaşanan aksaklıkları gören ve bununla kalmayıp bu durumu samimi bir heyecanla tersine çevirmeyi kendine amaç edinmiş idealist öğretmenlerimizin bilimsel bir zemin üzerine oluşturduğu Yabancı Dil Eğitim sistemimiz temelini doğrudan doğruya dilin her alanda, her durumda, her seviyede kullanılabilmesi gerekliliğinden ve gerçekliğinden almaktadır. Okulumuzda İngilizce sadece bir ders ya da bir amaç değil, aynı zamanda diğer disiplinlerle etkileşim içinde olan, çocuklarımızın tüm dersleri için kullanılan bir iletişim aracıdır.

Bunlara ek olarak çocuklarımız 2. sınıftan itibaren kendilerini uluslararası bir organizasyonda gösterme ve özgüven kazanma adına Cambridge English YLE sınavlarına katılırlar.