İLKOKUL
SINIFLAR / İLKOKUL

Okulumuz;  Milli Eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, temel bilgi ve becerilere sahip, eleştirel düşünebilen, etkili iletişim kurabilen ve yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Okulumuzdaki eğitim sisteminin temelini oluşturan bilim, sevgi ve hoşgörü ilkelerinin ışığında öğrencilerimize, demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamı sağlanmaktadır.

Bu ortamda öğrencilerimiz, bireysel öğrenme ve ekip çalışması becerilerini kazanmakta, kendilerine sağlanan atölye olanaklarıyla da zeka türlerine uygun etkinliklerle yaparak ve yaşayarak öğrenme imkanına sahip olurlar.

Öğrenme sürecinde aktif, sürekli öğrenen öğrencilerimiz bu özgün ortamlarda kendi anlamalarını inşa eden aktif öğrenenler olarak dikkate alınır.

Atölye etkinliklerimizle karar vermeyi, problem çözmeyi, bir parçayı bütüne bağlamayı, kavramdan kavramı öğrenmeyi kısaca öğrenmeyi öğrenen öğrencilerimiz;  kendi ilgi, potansiyeli ve zekalarını geliştirebilme  imkanına sahip olurlar.